กล่องฟิวส์ 61_2715

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 กล่องฟิวส์ 1 0.32/kg 61 13 2305057
02 แผ่นปิด 1 0.11/kg 61 13 1459155
03 ปะเก็น 190MM 1 0/kg 61 13 1459181 E
04 จุดยึด 4 0/kg 51 16 1459064
05 ฟิวส์ 15A X 0/kg 61 13 1372626 04/82 Z E
05 ฟิวส์ 15A X 0/kg 61 13 1372526
06 แผ่นปิด 1 0.01/kg 61 13 2305058
07 สกรู 2 0/kg 61 31 1459145 11/96 A E
07 สกรูสำหรับยึดพลาสติก TS5X12-ZNS3 2 0/kg 07 14 7194471 โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
08 โบลท์หัวหกเหลี่ยม M5X10 2 0/kg 07 11 9913218
09 แหวนรองแบบซี่ฟัน A5,1 2 0/kg 07 11 9936107
10 แหวนรอง A5,3-140 HV-ZNS 2 0/kg 07 11 9931029 11/96 Z E
10 Washer 10X5,3X1-200 HV 2 0/kg 07 11 9904206
10 แหวนรอง 5,3-140 HV-ZNS 2 0/kg 07 11 9936439
11 Starter relay 1 0.08/kg 61 31 1459008
12 สกรู X 0/kg 61 31 1459145 11/96 A E
12 สกรูสำหรับยึดพลาสติก TS5X12-ZNS3 X 0/kg 07 14 7194471 โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
13 รีเลย์ ABS/ÖFFNER/BLAU 1 0.01/kg 61 31 1459675
14 รีเลย์ไฟกระพริบ 1 0.12/kg 61 31 1459224
15 รีเลย์ SCHLIEßER 5 0.02/kg 61 31 1459677
15 รีเลย์นิรภัย ABS 1 0.03/kg 61 31 1459676
17 อุปกรณ์ทดสอบหลอดไฟ 1 0.05/kg 61 31 1459003
18 ปะเก็น 180MM 1 0/kg 46 63 2307115 E    Questions & Answers