Ασφαλειοθήκη 61_2715

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Ασφαλειοθήκη 1 0.32/kg 61 13 2305057
02 Καπάκι 1 0.11/kg 61 13 1459155
03 Στεγανοποίηση 190MM 1 0/kg 61 13 1459181 E
04 Βάση έδρασης 4 0/kg 51 16 1459064
05 Ασφάλεια 15A X 0/kg 61 13 1372626 04/82 Z E
05 Ασφάλεια 15A X 0/kg 61 13 1372526
06 Κάλυμμα 1 0.01/kg 61 13 2305058
07 Κοχλίας 2 0/kg 61 31 1459145 11/96 A E
07 Κοχλίας για πλαστικό TS5X12-ZNS3 2 0/kg 07 14 7194471 Χωρίς χρώμιο CR(VI)
08 Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής M5X10 2 0/kg 07 11 9913218
09 Οδοντωτός δίσκος A5,1 2 0/kg 07 11 9936107
10 Ροδέλα A5,3-140 HV-ZNS 2 0/kg 07 11 9931029 11/96 Z E
10 Ροδέλα 10X5,3X1-200 HV 2 0/kg 07 11 9904206
10 Ροδέλα 5,3-140 HV-ZNS 2 0/kg 07 11 9936439
11 Ρελέ μίζας 1 0.08/kg 61 31 1459008
12 Κοχλίας X 0/kg 61 31 1459145 11/96 A E
12 Κοχλίας για πλαστικό TS5X12-ZNS3 X 0/kg 07 14 7194471 Χωρίς χρώμιο CR(VI)
13 Ρελέ ABS/ÖFFNER/BLAU 1 0.01/kg 61 31 1459675
14 Ρελέ φλας 1 0.12/kg 61 31 1459224
15 Ρελέ SCHLIEßER 5 0.02/kg 61 31 1459677
15 Ρελέ ασφαλείας ABS 1 0.03/kg 61 31 1459676
17 Συσκευή ελέγχου λαμπτήρων 1 0.05/kg 61 31 1459003
18 Στεγανοποίηση 180MM 1 0/kg 46 63 2307115 E    Questions & Answers